Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
170 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełtyki Smorzewska Lilla 2013-01-17
167 PRODUKCJA I DOSTAWA KANAPEK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012-2013 Zajączkowska Ewa 2012-10-10
165 Dostawa Eko groszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych Smorzewska Lilla 2012-09-21
150 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2012 roku Zajączkowska Ewa 2012-03-06
148 Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych. Zajączkowska Ewa 2012-01-27
147 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2011 do 18.12.2014 Zajączkowska Ewa 2011-12-19
136 Dostawa pieców, montaż i serwis w jednostkach organizacyjnych: Szkole Podstawowej w Podgórzu, Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, Szkole Podstawowejw Małej Wsi Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi oraz dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2011-08-11
130 ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ Ul. WARSZAWSKIEJ Zajączkowska Ewa 2010-11-23
129 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo - Kiełtyki Nr 312409 na odcinku 2688 mb. Zajączkowska Ewa 2010-09-20
128 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi . Zajączkowska Ewa 2010-09-20
126 Modernizacja drogi dojazdowej w m. Nakwasin Zajączkowska Ewa 2010-09-01
127 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2010 – 2011 Zajączkowska Ewa 2010-08-27
121 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2009 do 18.12.2011 Zajączkowska Ewa 2009-12-09
113 ,,Produkcja i dostawa kanapek i słodkich bułek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mała Wieś - gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie” Nowatkiewicz Jadwiga 2009-09-15
112 „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2009-2010- gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie” – Nowatkiewicz Jadwiga 2009-08-14
111 Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 290810W w miejscowości Perki Zajączkowska Ewa 2009-08-13
110 Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 290810 W o dł. 1500 m w m Święcice - Kięłtyki Zajączkowska Ewa 2009-04-24
109 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach Zajączkowska Ewa 2009-03-16
108 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie Zajączkowska Ewa 2009-03-05
104 Zadanie I,,Produkcja i dostawa kanapek i słodkich bułek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mała Wieś - gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie” Zadanie II,, Produkcja obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu – gmina Mała Wieś , pow. Płocki , woj. Mazowieckie ,, Nowatkiewicz Jadwiga 2008-09-30
102 Przetarg nieograniczony na Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zajączkowska Ewa 2008-09-26
101 Przebudowa drogi gminnej nr 312412 Lasocin-Nakwasin-Dzierżanowo" Zajączkowska Ewa 2008-09-23
100 „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2008-2009- gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie” Nowatkiewicz Jadwiga 2008-08-14

[Liczba odsłon: 6142916]

przewiń do góry