Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
259 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2021 r. Kołodziejska Ewelina 2020-12-22
257 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Kołodziejska Ewelina 2020-12-08
258 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2020 do 18.12.2023 Kołodziejska Ewelina 2020-11-30
256 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2020 / 2021 Kołodziejska Ewelina 2020-11-18
255 Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin Kołodziejska Ewelina 2020-10-21
254 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2020/2021 Kołodziejska Ewelina 2020-09-03
243 Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2020-03-16
245 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2019/2020 Kołodziejska Ewelina 2020-03-03
249 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Mała Wieś i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 Kołodziejska Ewelina 2020-02-20
253 Plan zamówień publicznych na 2020 r. Kołodziejska Ewelina 2020-01-29
251 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Kołodziejska Ewelina 2019-12-30
250 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2020 r. Kołodziejska Ewelina 2019-12-30
252 Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo Kołodziejska Ewelina 2019-12-13
248 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2019 / 2020 Kołodziejska Ewelina 2019-12-09
247 Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare Kołodziejska Ewelina 2019-12-03
246 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2019-11-12
244 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Kołodziejska Ewelina 2019-07-25
242 Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej Kołodziejska Ewelina 2019-06-07
241 Plan zamówień publicznych na 2019 r. Kołodziejska Ewelina 2019-01-28
239 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2018 / 2019 Kołodziejska Ewelina 2019-01-24
238 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. Kołodziejska Ewelina 2019-01-21
240 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2019 r. Kołodziejska Ewelina 2019-01-16
233 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi - Unieważniony Kołodziejska Ewelina 2019-01-02
237 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-12-15
236 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2018-12-15
234 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. Kołodziejska Ewelina 2018-09-27
235 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I - unieważniony Kołodziejska Ewelina 2018-09-13
232 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I - unieważniony Kołodziejska Ewelina 2018-08-28
231 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019 Kołodziejska Ewelina 2018-08-23
230 Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2018-07-24
229 Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – I Etap Kołodziejska Ewelina 2018-06-11
227 Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe. Kołodziejska Ewelina 2018-04-27
226 Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km Kołodziejska Ewelina 2018-04-18
228 Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – I Etap - Unieważniony Kołodziejska Ewelina 2018-03-26
225 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Administrator 2018-01-25
222 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. Kołodziejska Ewelina 2017-12-15
224 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2018r. Kołodziejska Ewelina 2017-12-15
223 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 Kołodziejska Ewelina 2017-12-08
216 Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2017-12-06
221 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2017 do 18.12.2020 Kołodziejska Ewelina 2017-12-01
220 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Mała Wieś na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 Kołodziejska Ewelina 2017-11-27
219 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 - Unieważniony Kołodziejska Ewelina 2017-11-23
217 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 - Unieważniony Kołodziejska Ewelina 2017-11-03
215 Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo Kołodziejska Ewelina 2017-10-25
218 Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km Kołodziejska Ewelina 2017-10-25
214 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2017 - 2018 Kołodziejska Ewelina 2017-09-28
213 Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo - Unieważniony Kołodziejska Ewelina 2017-08-09
212 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Kołodziejska Ewelina 2017-01-27
211 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2017r. Kołodziejska Ewelina 2017-01-27
210 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2016/2017 Kołodziejska Ewelina 2016-11-10
209 Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2016-10-25
208 Przebudowa drogi gminnej Święcice - Liwin Kołodziejska Ewelina 2016-09-08
207 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.07.2016 – 31.12.2017 Kołodziejska Ewelina 2016-07-11
206 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2016r. Kołodziejska Ewelina 2015-12-17
205 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 Kołodziejska Ewelina 2015-12-17
204 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 - unieważniony Kołodziejska Ewelina 2015-11-19
203 Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2015-10-26
202 Utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2015-10-01
201 Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach Kołodziejska Ewelina 2015-09-25
200 Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo Kołodziejska Ewelina 2015-09-11
199 Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Podgórzu Kołodziejska Ewelina 2015-08-25
197 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych Zajączkowska Ewa 2014-12-18
198 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2014 do 18.12.2017 Zajączkowska Ewa 2014-12-10
196 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2014-11-12
195 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STARE ŚWIĘCICE Zajączkowska Ewa 2014-10-08
194 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2014-2015. Zajączkowska Ewa 2014-08-08
193 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś. Zajączkowska Ewa 2014-06-26
192 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2014roku Zajączkowska Ewa 2013-12-12
191 PRZEBUDOWA UTWARDZONEGO POBOCZA NA CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2953W MAŁA WIEŚ - GŁÓWCZYN W MIEJSCOWOŚCI MAŁA WIEŚ, MIĘDZY URZĘDEM GMINY A CMENTARZEM. Zajączkowska Ewa 2013-11-29
190 Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych Zajączkowska Ewa 2013-11-06
189 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej Nr 2953W Mała Wieś - Główczyn w miejscowości Mała Wieś , miedzy Urzędem Gminy a Cmentarzem Zajączkowska Ewa 2013-10-29
188 Przebudowa drogi gminnej w m.Mała Wieś-Borzeń Etap I Zajączkowska Ewa 2013-10-16
186 Przetarg pisemny ofertowy na podstawie art.30.ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. nr 142, z póż.zm.) na sprzedaż samochodu marki autosan model H9 -21 -autobus o nr rejestracyjnym WPL 73AY Rok produkcji 1988 stanowiący własność Gminy Mała Wieś Zajączkowska Ewa 2013-09-27
187 Zaproszenie do składania ofert na zadnie pn.Wykonanie i montaż wraz z transportem nadruku na 4 szt. tablic pamiątkowych dużych zewnętrznych do Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju. Zajączkowska Ewa 2013-09-23
185 PRZETRAG PISEMNY OFERTOWY Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r . nr 142, z póż.zm.). NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI AUTOSAN MODEL H9 - 21 – AUTOBUS O NR. REJESTRACYJNYM WPL 73 AY ROK PRODUKCJI 1988 STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY MAŁA WIEŚ. Zajączkowska Ewa 2013-08-01
184 Przebudowa drogi gminnej w m. Święcice Nowe Zajączkowska Ewa 2013-07-26
183 Remont drogi gminnej nr 290806W relacji Nakwasin -Główczyn Zajączkowska Ewa 2013-07-22
182 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodziezy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2013 -2014 Zajączkowska Ewa 2013-07-08
181 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Szmulewicz Danuta 2013-06-26
180 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Remont Drogi Gminnej Nr 290806 W Nakawsin -Główczyn Zajączkowska Ewa 2013-06-21
179 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁA WIEŚ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zajączkowska Ewa 2013-06-18
178 Remont drogi gminnej Nr 290806W Nakwasin - Główczyn Smorzewska Lilla 2013-06-05
177 Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych , oprogramowania komputerowego itp. w ramach Projektu pn. „ Nauka i zabawa to super sprawa” realizowanego w Gminie Mała Wieś w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zajączkowska Ewa 2013-05-31
176 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ Smorzewska Lilla 2013-05-22
173 Przebudowa drogi gminnej Chylin - Zakrzewo Smorzewska Lilla 2013-03-12
175 Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Chylin - Zakrzewo Smorzewska Lilla 2013-03-11
174 Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowie Smorzewska Lilla 2013-03-01
172 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie Smorzewska Lilla 2013-02-21
171 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2013 roku Zajączkowska Ewa 2012-12-18
169 Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo - Kiełtyki - etap II Smorzewska Lilla 2012-11-02
168 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podgórze Smorzewska Lilla 2012-10-10
166 Droga Wilkanowo-Kiełtyki Smorzewska Lilla 2012-10-03
164 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2012-2013 Zajączkowska Ewa 2012-08-28
163 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi Smorzewska Lilla 2012-08-23
162 OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA do konkursu dotacji na projekty podnoszące zdolność jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych Smorzewska Lilla 2012-08-02
161 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza II rokowania na sprzedaż nireuchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mała Wieś położonej w Starych Gałkach Szmulewicz Danuta 2012-07-30
160 Wót Gminy Mała Wieś ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Szmulewicz Danuta 2012-07-27
159 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś i osób fizycznych przeznaczonych do zamiany Szmulewicz Danuta 2012-07-24
154 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi Smorzewska Lilla 2012-07-10
158 Zaproszenie składania ofert Inspektora Smorzewska Lilla 2012-07-10
157 Wójt Gminy Mała Wieś przeznacza do wydzierżawienia na okres trzech lat niruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś Administrator 2012-06-14
156 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza rokowania na sprzedaż niruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś położonej w Starych Gałkach Administrator 2012-06-14
155 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2012-06-12
153 Zamówienie 4 szt. tablic informacyjnych dużych do Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju. Smorzewska Lilla 2012-04-24
152 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2012-03-29
151 Wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2012-03-02
149 Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś II-ego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalnych położonych w Starych Gałkach stanowiących własność Gminy Mała Wieś Administrator 2012-01-10
146 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Marciniak Elżbieta 2011-11-24
145 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części działki nr ewid. 110/3 o pow. 0,12 ha położonej w Dzierżanowie Marciniak Elżbieta 2011-11-24
144 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w Starych Gałkach Administrator 2011-11-03
143 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś przeznaczone do wydzierżanienia na okres trzech lat Administrator 2011-11-02
142 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2011-09-21
140 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2011-09-08
138 Usługa bankowa w zakresie zaciągniecia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań: Zadanie 1 Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych Zadanie 2 Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 381/6 zabudowanej budynkiem pompowni i oczyszczalni scieków przemysłowych oraz dzaiłki nr 381/6 i 176/32 ołacznej pow. 22.0209 ha położonej w miejscowości Mała Wieś. Zajączkowska Ewa 2011-09-07
139 Nieruchomość do wydzierżawienia na okres trzech lat, stanowiąca własność Gminy Mała Wieś Administrator 2011-09-06
137 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2011-2012 Zajączkowska Ewa 2011-09-05
134 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marciniak Elżbieta 2011-06-22
133 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2011-06-02
132 Przetarg nieograniczony ustany na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości w m. Orszymowo stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Marciniak Elżbieta 2011-05-16
131 WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Marciniak Elżbieta 2011-04-04
124 Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo - Kiełtyki nr 312409 na odc. 2.688 mb Zajączkowska Ewa 2010-07-30
125 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zajączkowska Ewa 2010-07-28
123 Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2010-05-17
120 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr. ewid. 294/4 Administrator 2009-11-25
119 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2009-10-14
115 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej Nr Ewid.: 26 w Starych Gałkach Administrator 2009-10-08
116 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr Ewid.: 294/5 w Węgrzynowie Administrator 2009-10-08
117 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr Ewid.: działek 417 i 294/10 w Węgrzynowie. Administrator 2009-10-08
114 Przetarg nieograniczony na: Zadanie Nr 1 : Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Nr 290804W w miejscowości Dzierżanowo emulsją asfaltową i żwirami na odc.1.700 m, szerokości 4,5 m. Zadanie Nr 2: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Nr 290819W w miejscowości Brody Duże emulsją asfaltową i żwirami na odc. 1.350 mb, szerokości 4m Administrator 2009-10-02
107 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Administrator 2009-01-12
106 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Administrator 2008-12-11
105 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lasocinie Administrator 2008-10-16
103 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości Administrator 2008-09-29
99 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach Zajączkowska Ewa 2008-09-09
97 "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie Zajączkowska Ewa 2008-08-28
98 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych Administrator 2008-08-11
95 Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej Administrator 2008-07-22
94 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Administrator 2008-07-15
92 Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mała Wieś” Zajączkowska Ewa 2008-06-20
90 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2008-06-11
89 Prace wykończeniowe w zapleczu sportowym na boisku gminnym w Małej Wsi Administrator 2008-05-28
87 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 312406 relacji Nakwasin – Główczyn Administrator 2008-05-13

[Liczba odsłon: 6145432]

przewiń do góry