Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy w szczególności:

1.prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej urzędu i jednostek obsługiwanych,

2.prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej urzędu i jednostek obsługiwanych,

3.sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa urzędu i jednostek obsługiwanych,

4.planowanie i wykonywanie budżetu Gminy,

5.analiza budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu urzędu i jednostek obsługiwanych,

6.prowadzenie naliczeń i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych urzędu i jednostek obsługiwanych,

7.współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i innymi instytucjami,

8.ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych urzędu i jednostek obsługiwanych,

9.prowadzenie obsługi kasowej urzędu i jednostek obsługiwanych,

10.zapewnienie wypełniania zadań wynikających z podatku VAT i o opłacie skarbowej urzędu i jednostek obsługiwanych,

11.wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconymi przez kierowników jednostek obsługiwanych,

12.przygotowywanie wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych, planów finansowych oraz zmian w planach finansowych oraz prowadzenie bieżącej analizy wykonywania planów,

13.prowadzenie innych spraw z zakresu finansów i rachunkowości wynikających z przepisów szczególnych,

14.dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, ewidencja księgowa dochodów podatkowych i opłat,  windykacja należności podatkowych i opłat,

15.rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej,

16.inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości referatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-02 09:21:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 09:17:27
  • Liczba odsłon: 7241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6136880]

przewiń do góry