Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieciw 2020 roku- I aktualizacja
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 17) Gmina Mała Wieś ogłasza:
Podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

                                                                         Miesięczna kwota dotacji    Statystyczna liczba uczniów na podstawie danych z SIO (stan na 30.09.2019 r.)
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej            809,20  zł                                                                        37

 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędący szkołą specjalną, niespełniająca warunków, o których mowa w ust. 1 w/w ustawy, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-29 19:12:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-29 19:18:07
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6044659]

przewiń do góry