0BWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I  z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.

WYBORY WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ, PONOWNE GŁOSOWANIE, PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 22 października 2018 r o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów  Wójta Gminy Mała Wieś.

Protokół_z_wyborów do Rady Gminy Mała Wieś.
 
Plan dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1.

Postanowienie Nr 277/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mała Wieś.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mała Wieś zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 1 października  2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Mała Wieś zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych gminy Mała Wieś.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 1 października 2018 r w sprawie wydruku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta.

0bwieszczenie_Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 1 października 2018 r w przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mała Wieś zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 1 października 2018 r w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mała Wieś zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 24 września 2018 r. ws. możliwości dodatkowego zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19 września 2018 r informujące wyborców o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 11 września 2018 r. o składzie komisji oraz pełnionych dyżurach w celu rejestracji kandydatów na radnych i na wójta.

Postanowienie Nr 231/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Nr 197/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 sierpnia 2018 r informujące o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

0bwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 20 sierpnia 2018 r informujące o okręgach wyborczych na terenie powiatu płockiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Płocku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

0bwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej komisji Wyborczej.

Komunikat Komisarzy Wyborczych z dnia 16 sierpnia 2018 r w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy. 

Uchwała Nr 268/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgu wyborcze.

Uchwała Nr 250/XXXIV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Mała Wieś na obwody głosowania.

Uchwała Nr 246/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mała Wieś na okręgi wyborcze.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowakowska Krystyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-20 13:05:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowakowska Krystyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 09:39:08
  • Liczba odsłon: 1140
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6147704]

przewiń do góry